publicerad: 2021  
enig enigt eniga
en·ig
adjektiv
e`nig
som har en och samma åsikt
MOTSATS oenig JFR ense, överens
enig med någon (om någon/något/att+verb/sats)
enig med någon (om någon)
enig med någon (om något)
enig med någon (om sats)
enig med någon (om att+verb)
några är eniga (om någon/något/att+verb/sats)
några är eniga (om någon)
några är eniga (om något)
några är eniga (om sats)
några är eniga (om att+verb)
beslutet fattades av en enig riks­dag; de blev eniga på samtliga punkter; hon är enig med dem om det mesta
äv. om handling och dylikt
ett enigt beslut
rörande enig all­deles enigvinnarna ut­sågs av en rörande enig jury
belagt sedan 1600; av lågtyska enig med samma betydelse; till 1en!!