publicerad: 2021  
entita entitan entitor
en|­tit·an
substantiv
e`ntita
en gråbrun och vit­aktig mes­fågel som har svart haka och hjässa och som gärna äter en­bär och häckar i pilar och alar
som den mindre och svagare får en­titan vika undan för talg­oxar och finkar
belagt sedan 1727; till 5en och tita