publicerad: 2021  
entitet entiteten entiteter
ent·itet·en
substantiv
entite´t
något formellt av­gränsad och enhetlig före­teelse av konkret el. abstrakt slag
på av­stånd kunde klungan av hus upp­fattas som en entitet
belagt sedan 1907; av medeltidslat. en´titas 'varande; väsende'