publicerad: 2021  
envar
en|­var
pronomen
[-va´r]med två huvudtryck
något ålderdomligt varje en­skild person
aktie­köp är inte in­om räck­håll för en­var
spec. förstärkande i ett ut­tryck
alla och en­var bör hjälpa till
belagt sedan 1716; jfr fornsvenska enhvar 'en, någon (av flera)'; ombildn. av var och en efter mönster av tyska ein jeglicher, ein jeder