publicerad: 2021  
enveten envetet envetna
en|­vet·en
adjektiv
[e`n-] el. [en`-]
envis
en en­veten geting; han har fört en en­veten kamp mot miljö­förstöringen i trettio år
belagt sedan 1647; till äldre sv. envett 'en­vishet; egen­sinne'