publicerad: 2021  
epo ingen böjning, neutrum
substantiv
e´po
ett protein som stimulerar till ökad bildning av röda blod­kroppar i ben­märgen och som har an­vänts som dopnings­medel in­om vissa idrotts­grenar
spår av blod­dopnings­medlet epo
belagt sedan 1991; kortord för erytropoetin, till grek. erythros´ 'röd' och poi´esis 'fram­bringande, skapelse'