publicerad: 2021  
epokgörande ingen böjning
epok|­gör·ande
adjektiv
[-å`k-]
som åstad­kommer eller ut­gör en vänd­punkt och kan sägas in­leda en ny tid in­om ett verksamhets­område
epok­görande upp­täckter; en epok­görande teori
belagt sedan 1858; jfr tyska epochemachend med samma betydelse