publicerad: 2021  
est esten ester
substantiv
estländare från Est­land el. annat land
i plur. ofta om estnisk­talande personer el. personer från Est­land oavsett kön
belagt sedan 1460–61 (Stockholms stads skottebok 1460–1468); fornsvenska este(r)