publicerad: 2021  
estraddebatt estrad­debatten estrad­debatter
estr·ad|­de·batt·en
substantiv
estra`ddebatt
offentlig debatt med ett få­tal (kvalificerade) del­tagare som ofta har expert­kunskaper; ofta som in­slag i större informations­samman­komst
en estraddebatt (med någon) (om någon/något/sats)
en estraddebatt_(med någon) (om någon)
en estraddebatt_(med någon) (om något)
en estraddebatt_(med någon) (om sats)
en estraddebatt (mellan några) (om någon/något/sats)
en estraddebatt_(mellan några) (om någon)
en estraddebatt_(mellan några) (om något)
en estraddebatt_(mellan några) (om sats)
en estrad­debatt med politiker, administratörer och före­trädare för närings­livet
belagt sedan 1962