publicerad: 2021  
estradsamtal estrad­samtalet, plural estrad­samtal, bestämd plural estrad­samtalen
estr·ad|­sam·tal·et
substantiv
estra`dsamtal
(mindre) estrad­debatt
ett estradsamtal (med någon) (om någon/något/att+verb/sats)
ett estradsamtal (med någon) (om någon)
ett estradsamtal (med någon) (om något)
ett estradsamtal (med någon) (om sats)
ett estradsamtal (med någon) (om att+verb)
ett estradsamtal (mellan några) (om någon/något/att+verb/sats)
ett estradsamtal (mellan några) (om någon)
ett estradsamtal (mellan några) (om något)
ett estradsamtal (mellan några) (om sats)
ett estradsamtal (mellan några) (om att+verb)
belagt sedan 1956