publicerad: 2021  
etablera etablerade etablerat
verb
etable´ra
upp­rätta eller in­rätta någon organisatorisk före­teelse, någon relation eller dylikt
någon etablerar något
etablera kontakt; etablera diplomatiska förbindelser; firman etablerades 1857
belagt sedan 1779; av franska établir 'upp­ställa; grund­lägga'; av lat. stabili´re 'göra stadig', till stab´ilis 'stadig'; jfr ur­sprung till stabil
etableraetablerande, etablering