publicerad: 2021  
europeisk europeiskt europeiska
europe·isk
adjektiv
[europe´isk] el. [europej´sk]
som har att göra med Europa
Stockholmsbörsen steg i likhet med övriga europeiska börser
belagt sedan ca 1620