publicerad: 2021  
euroskeptiker euro­skeptikern, plural euro­skeptiker
euro|­skept·ik·ern
substantiv
[eu`ro-] el. [ev`ro-]
person som är skeptisk till EU
belagt sedan 1991; jfr engelska Euro-sceptic med samma betydelse