publicerad: 2021  
evinnerligen
ev·inn·er·lig·en
adverb
evinn´erligen
hög­tidligt för evig tid
Herrens ord förbliver evinnerligen
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); 1614: evinnerligen; fornsvenska ävinnelika