publicerad: 2021  
evolution evolutionen evolutioner
e·vol·ut·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
utveckling särsk. av olika livs­former från lägre till högre stadier
evolution (av någon/något)
evolution (av någon)
evolution (av något)
någon gång under evolutionen började skelett ut­vecklas i vissa organismer
spec. i politiska samman­hang
en fredlig evolution i stället för en våldsam revolution
belagt sedan 1820; av lat. evolu´tio, till evol´vere 'upprulla; ut­veckla'; jfr ur­sprung till konvolut, revolution