publicerad: 2021  
excerpera excerperade excerperat
verb
excerpe´ra
läsa igenom (texter) för att kunna göra ut­drag ur dem; vanligen för exemplifiering eller dylikt i eget (ofta vetenskapligt) arbete
excerpera något
excerpera gamla hand­skrifter
belagt sedan 1661; av lat. excer´pere 'plocka ut'
excerperaexcerperande, excerpering