publicerad: 2021  
excenter excentern excentrar
ex·centr·ar
substantiv
excen´ter
maskindel som över­för en roterande rörelse till en fram- och åter­gående rörelse genom att vrida sig kring en axel som inte går genom dess mitt­punkt
excenterpress
belagt sedan 1871; bildn. till excentrisk