publicerad: 2021  
excentricitet excentriciteten excentriciteter
ex·centr·ic·itet·en
substantiv
excentricite´t
1 det att vara av­vikande i sitt beteende ofta på ett komiskt el. lätt tokigt sätt
hennes excentricitet gör att hon kan verka en smula galen emellan­åt
äv. om mot­svarande handling eller dylikt
det faktum att han var amerikan verkade kunna förklara vilka excentriciteter som helst
belagt sedan 1819; av franska excentricité med samma betydelse; se ur­sprung till excentrisk
2 det att inte ha cirkel­form men ofta någon liknande form
äv. om en storhet som an­ger hur mycket en figur, t.ex. en ellips, av­viker från cirkel­form
excentriciteten hos planeternas banor
belagt sedan 1784