publicerad: 2021  
exeges exegesen
ex·eg·es·en
substantiv
[-ge´s]
ut­läggning och förklaring särsk. av bibeltext
exeges (av något/sats)
exeges (av något)
exeges (av sats)
någon gång äv. uttolkning
de politiska kommentatorernas exeges av stats­ministerns ut­talande
belagt sedan 1837; av grek. exe´gesis 'ut­läggning; tolkning'