publicerad: 2021  
exegetik exegetiken
ex·eg·et·ik·en
substantiv
exegeti´k [-g-]
ut­läggning och förklaring av svår text särsk. bibeltext
JFR exeges
han är professor i Nya testamentets exegetik
belagt sedan 1799; av grek. exegetikos´ 'exegetisk'; ändelsen -ik brukas ofta för att bilda beteckningar på vetenskaper