publicerad: 2021  
exekution exekutionen exekutioner
exekut·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 (tvångsvis) genom­förande av myndighets beslut enligt rättsligt reglerat förfarande t.ex. av dom i civil­mål, ut­mätning och vräkning
exekutionsbiträde
exekution (av något)
belagt sedan 1542; av lat. exsecu´tio 'full­görande; rättslig handling', till ex´sequi, se ur­sprung till exekvera; jfr ur­sprung till sekvens
2 avrättning särsk. genom skjutning
exekutionspatrull; exekutionspluton
exekution (av någon)
belagt sedan 1648