publicerad: 2021  
exekutör exekutören exekutörer
exekut·ör·en
substantiv
exekutö´r
person som verk­ställer eller ut­för något
en exekutör (av något)
ut­ses till exekutör; Beethovens Månskens­sonat med NN som exekutör
belagt sedan 1780; av franska exécuteur med samma betydelse; till exekutor