publicerad: 2021  
extraknäck extra­knäcket, plural extra­knäck, bestämd plural extra­knäcken
extra|­knäck·et
substantiv
ex`traknäck
var­dagligt arbete vid sidan av och ut­över det huvud­sakliga (yrkes)arbetet
ett lönande extra­knäck; hon var tvungen att ta extra­knäck för att få pengarna att räcka till
belagt sedan 1950-talet; till 1extra!! och 2knäck!!