publicerad: 2021  
extraordinär extra­ordinärt extra­ordinära
extra|­ord·in·är
adjektiv
[-ä´r] äv. [ek`s-]
som går mycket ut­över det vanliga särsk. i fråga om om­fattning
extra­ordinära in­täkter; extra­ordinära kostnader
äv. med ton­vikt på det unika
extra­ordinära åt­gärder; den extra­ordinära situationen under olje­avspärrningen
belagt sedan 1720; av franska extraordinaire med samma betydelse; till extraordinarie