publicerad: 2021  
personal personalen personaler
pers·on·al·en
substantiv
persona´l
(grupp av) an­ställda på en arbets­plats
personalansvar; personalavdelning; personalbrist; personalmöte; personalstyrka; extrapersonal; nattpersonal; servicepersonal; sjukvårdspersonal
administrativ personal; rekrytera personal; ut­öka personalen; säga upp personal
an­ställa personal; råda brist på personal; chefen tackade personalen för dess goda arbetsinsatser
belagt sedan 1814; bildat till lat. persona´lis 'personlig; person-'; se ur­sprung till person