publicerad: 2021  
fabrikör fabrikören fabrikörer
fabr·ik·ör·en
substantiv
[-kö´r]
(titel för) person som driver mindre fabrik
möbelfabrikör; skidfabrikör
belagt sedan 1730; till fabrik och -ör, franska -eur, ur lat. -or, ändelse som betecknar någon som gör något