publicerad: 2021  
fabulera fabulerade fabulerat
verb
fabule´ra
berätta fantasi­fullt och levande med svag an­knytning till verkligheten
någon fabulerar (om/kring någon/något/att+verb/sats)
någon fabulerar (kring någon)
någon fabulerar (kring något)
någon fabulerar (kring sats)
någon fabulerar (kring att+verb)
någon fabulerar (om någon)
någon fabulerar (om något)
någon fabulerar (om sats)
någon fabulerar (om att+verb)
fabulera fritt; de flesta upp­skattar författare med förmåga att fabulera
ibland med ton­vikt på resultatet med partikelnihop
någon fabulerar ihop något
fabulera ihop en historia
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska fabulera; av lat. fabula´ri med samma betydelse; till fabel
fabulerafabulerande, fabulering