SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
etymologi [-gi´] substantiv ~n ~er etymo·logi·erläran om här­ledning av ord och deras betydelse språkvet.vetenskapl.äv. om en­skilt ords ur­sprung och betydelse­utvecklingetymologin för ordet ”bodega” visar att det har samma ur­sprung som ”apotek”etymologin (till/för ngt)sedan ca 1675till grek. et´ymos ’verklig, sann; säker’ och log´os ’(en) lära’