publicerad: 2021  
falsifikat falsifikatet, plural falsifikat, bestämd plural falsifikaten
falsi·fik·at·et
substantiv
falsifika´t
något som presenteras som äkta men är en förfalskning
det s.k. forn­fyndet visade sig vara ett falsifikat
belagt sedan 1895; till medeltidslat. falsifica´tus 'förfalskad'