publicerad: 2021  
falsk falskt falska
adjektiv
1 som strider mot verkliga förhållanden om ut­saga eller dylikt
falskdeklaration; falsklarm
falska på­ståenden; falska rykten; falska an­klagelser; han upp­gav falskt namn
äv. som strider mot rimliga bedömningar
läkaren ville inte in­ge henne några falska förhoppningar
bära falskt vittnes­börd se vittnesbörd
en falsk profet se profet
under falsk flagg se flagg
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Svenska Medeltids-Postillor); fornsvenska falsker; av lågtyska valsch; av lat. fal´sus 'falsk', eg. perfekt particip av fall´ere 'bedra'; jfr ur­sprung till 2fallera!!
2 som man inte kan lita på om person, handling och dylikt
falsk (mot någon)
falska löften
falsk som vatten mycket opålitlighennes bästa vän visade sig vara falsk som vatten
falska vänner se vän
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
3 som inte är vad det på­stås vara om något som ut­ges för att vara värde­fullt
MOTSATS 1äkta 1
falska pärlor; falska sedlar
spec. i namn på mat­rätter eller dylikt
falsk sköldpadds­soppa; falsk kantarell
belagt sedan ca 1420 Bonaventuras Betraktelser
4 oren om ackord el. en­skild ton
sjunga falskt (adverbial)
äv. bildligt
hans löften klingade falskt (adverbial)
belagt sedan 1723