publicerad: 2021  
falsifiera falsifierade falsifierat
verb
falsifie´ra
vederlägga (vetenskaplig) hypotes el. teori
falsifiera något
hypotesen är så all­mänt hållen att den varken kan verifieras eller falsifieras
belagt sedan 1939; av medeltidslat. falsifica´re med samma betydelse, till lat. fal´sus 'falsk' och fac´ere 'göra'
falsifierafalsifierande, falsifiering, falsifikation