publicerad: 2021  
farmaceut farmaceuten farmaceuter
även
farmacevt farmacevten farmacevter
farmac·eut·en, farmac·evt·en
substantiv
[-sef´t]
person med apotekar­kompetens el. mot­svarande
belagt sedan 1832; av grek. pharmakeute´s 'framställare av läke­medel'