publicerad: 2021  
farma farmade farmat
verb
far`ma
föda upp (päls­djur eller dylikt) i farm
farma något
silver­räv började farmas redan vid 1800-talets slut
belagt sedan 1948
farmafarmande, farmning