publicerad: 2021  
fartgupp fart­guppet, plural fart­gupp, bestämd plural fart­guppen
fart|­gupp·et
substantiv
fa`rtgupp
upp­höjning i väg­bana, an­lagd för att passerande motor­fordon ska tvingas sänka farten
SYN. vägbula
villaområdet skyddas av buller­plank och fart­gupp
belagt sedan 1970-talet