publicerad: 2021  
farthållare fart­hållaren, plural fart­hållare, bestämd plural farthållarna
fart|­håll·ar·en
substantiv
fa`rthållare
1 löpare som an­svarar för att farten hålls uppe i tävlingslopp t.ex. vid rekordförsök
SYN. hare 2
belagt sedan 1950
2 an­ordning som hjälper (bil)förare att hålla lämplig hastighet bl.a. så att hastighets­gränsen aldrig över­skrids
belagt sedan 1965