publicerad: 2021  
fascistoid neutrum undviks
fasc·isto·id
adjektiv
[-∫istoi´d]ljust sj-ljud
som tycks präglad av (halvt) fascistiska idéer
hans fascistoida hänsyns­löshet; en fascistoid diktatur
belagt sedan 1968; till fascist och grek. -eide´s 'som liknar'