publicerad: 2021  
fatt
adverb
1 till läge med kropps­kontakt och fast­tagande
JFR 1fast
ta fatt Olle!; leka ta fatt
äv. något ut­vidgat
få fatt på en bra bok
äv. i fråga om att nå samma position (i) kapp
springa (i) fatt; komma i fatt; han lyckades hinna (i) fatt den flyende
belagt sedan början av 1500-talet (Ett Forn-Svenskt Legendarium); av lågtyska fat 'grepp, tag' i ut­trycket fat krigen 'få fatt på'
2 i vissa ut­tryck i fråga om till­ståndet
hur är det fatt med dig?; vi såg nog hur det var fatt
belagt sedan 1507 (brev från biskop Hemming Gadd i Linköping till Svante Nilsson (Styffe)); trol. particip i neutrum av 1!!