publicerad: 2021  
fatalistisk fatalistiskt fatalistiska
fat·al·ist·isk
adjektiv
fatalis´tisk
som ut­trycker fatalism
fatalistisk fromhet; en fatalistisk livsinställning
belagt sedan 1820