publicerad: 2021  
fatalism fatalismen
fat·al·ism·en
substantiv
fatalis´m
tro att händelseutvecklingen är förut­bestämd och ut­om mänsklig kontroll särsk. beträffande om­ständigheterna kring den egna döden, ofta med bi­betydelse av resignation
fatalismen i många av de klassiska grekiska tragedierna, t.ex. "Kung Oidipus"; deras döds­förakt kan ha berott på fatalism
belagt sedan 1795; till fatal