publicerad: 2021  
fattigdom fattigdomen
fatt·ig·dom·en
substantiv
fatt`igdom
till­stånd som känne­tecknas av stor brist på pengar
barnfattigdom
fattigdom (något)
extrem fattigdom; fattigdomen i slummen var hjärt­skärande; två tredje­delar av landets befolkning lever i djup fattigdom
äv. om av­saknad av annat (av värde)
andlig fattigdom; svenskans på­stådda fattigdom på synonymer
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska fatökdomber, fattighdomber