publicerad: 2021  
femtiotal femtio­talet, plural femtio­tal, bestämd plural femtio­talen
även vardagligt
femtital femti­talet, plural femti­tal, bestämd plural femti­talen
fem·tio|­tal·et, fem·ti|­tal·et
substantiv
[fem`ti-] el. [fem`tio-]
1 i vissa ut­tryck om­kring femtio
ett femtiotal (några)
ett femtio­tal personer; femtio­talet personer
belagt sedan 1850
2 vanligen bestämd form sing. år­tiondet som börjar vid mitten av ett sekel
(på/under) femtiotalet
() femtiotalet
(under) femtiotalet
sär­skilt om 1950-talet
huset byggdes på femtio­talet och total­renoverades 1995
belagt sedan 1799