publicerad: 2021  
femtioårsdag femtioårs­dagen femtioårs­dagar
även vardagligt
femtiårsdag femtiårs­dagen femtiårs­dagar
fem·tio·års|­dag·en, fem·ti·års|­dag·en
substantiv
[fem`tio-] el. [fem`ti-]
dag när någon fyller femtio år traditionellt upp­fattad som den viktigaste födelse­dagen
(på/under) femtioårsdagen
() femtioårsdagen
(under) femtioårsdagen
han firar femtioårs­dagen på hemlig ort; hon har öppet hus på femtioårs­dagen
belagt sedan 1887