publicerad: 2021  
femton
fem|­ton
räkneord
fem`ton
grund­talet som är fjorton plus ett
femtondedel; femtondel
belagt sedan 1000-talet (runsten, Leksberg, Västergötland (Sveriges runinskrifter)); runform famtan, fornsvenska fämtan; till fem och -ton, gotiska -taihun, böjnings­form till tio