publicerad: 2021  
femtonhundratalet bestämd form
fem·ton·hundra|­tal·et
substantiv
fem`tonhundratalet
år­hundradet som började år 1500 och an­ses in­leda "Nya tiden"
(på/under) femtonhundratalet
() femtonhundratalet
(under) femtonhundratalet
belagt sedan 1872