publicerad: 2021  
femöring fem­öringen fem­öringar
fem|­ör·ing·en
substantiv
fem`öring
historiskt (koppar)mynt som var värt fem öre
äv. bildligt, spec. liten rund biff med stekt ägg
spec. äv. om en kruk­växt med runda blommor
vända på en fem­öring vända på en liten ytamotor­båten accelererar bra och kan vända på en fem­öring ○ äv. bildligtefter nya rön vände partiet på en fem­öring och höll i stället med sina mot­ståndare i frågan
belagt sedan 1857; se ur­sprung till ettöring