publicerad: 2021  
finger fingret äv. fingern, plural fingrar
fingr·et
substantiv
fing´er
en­dera av handens fem rörliga lång­smala delar
räkna på fingrarna; hon skar sig i fingret
äv. om mot­svarande ut­rymme i handske
hål i fingret
äv. om bredden av ett finger, sär­skilt vid avstånds­angivelse i sid­led
tallen två fingrar höger
det kliar i fingrarna på någon någon har stark lust att göra någotfram­åt våren kliar det i fingrarna på trädgårds­odlarna
(ertappas) med fingrarna i kak­burken/sylt­burken (ertappas) på bar gärningdet är inte ovanligt att journalister ertappar makt­havare med fingrarna i sylt­burken
få smäll på fingrarna se smäll
ge någon fingret göra tecken med (lång)fingret åt någonofta med av­sedd obscen inne­börd: han gav fingret åt bilisten som inte stannade vid övergångs­stället
ge någon smäll på fingrarna se smäll
ha ett finger med i spelet vara in­blandad (i något)ekonomi, politik, opinions­bildning – över­allt har han ett finger med i spelet
ha fingrarna i kak­burken/sylt­burken vara otillbörligt in­blandad i någotbolags­styrelsen miss­tänks ha fingrarna i kak­burken
ha gröna fingrar vara bra på trädgårds- och kruk­växts­skötselatt hon har gröna fingrar vittnar hennes väl­skötta träd­gård om
hålla fingrarna borta inte lägga sig idet är bra att kommunen finansierar kulturella projekt, men frågan är om den inte ska hålla fingrarna borta från det konstnärliga inne­hållet
höja ett varningens finger varnaibl. på ett åskådligt sätt: han ville höja ett varningens finger för motståndar­lagets spjut­spets
inte lyfta ett finger inte göra någon­tinghan lyfte inte ett finger för att hjälpa mannen som hade ramlat
inte lägga fingrarna emellan inte vara skonsamförfattaren lägger inte fingrarna emellan när det gäller att få karaktärerna att fram­stå som miss­lyckade
inte röra ett finger inte göra någon­tinghon rörde inte ett finger trots att han bad om hjälp
knäppa med fingrarna åstad­komma ett svagt smällande ljud med sina fingrarhan knäppte med fingrarna i takt med musiken ○ äv. bildligtpå­kalla upp­märksamhetjag tänker inte komma springande bara du knäpper med fingrarna! ○ äv. bildligtmed enkelhet åstad­komma någothon bara knäppte med fingrarna så stod huset färdigt
kunna något på sina fem fingrar kunna något mycket brahon kan Sveriges historia på sina fem fingrar
kunna räknas på ena handens fingrar vara mycket fåhan är en trogen supporter och de matcher han har missat kan räknas på ena handens fingrar
linda någon kring sitt finger ut­öva stort in­flytande över någonoch ofta få att göra som man vill: han lindade föräldrarna kring sitt finger och fick till slut en moped i 15-års­present
peka finger reta (någon) genom att rikta pek­fingret på ett provocerande sättmot personen i fråga: han pekade finger och spottade mot polisen
se mellan/genom fingrarna med något ur­sprungligen biblisktöver­se med någotbranschen har an­klagats för att se mellan fingrarna med svart­jobb
slå någon på fingrarna komma på någon med ett fakta­fele. d.: läraren slog honom på fingrarna och provet under­kändes
sätta fingret på en öm punkt/den ömma punkten av­slöja (den största) svaghetenreportern satte fingret på en öm punkt när hon frågade kommunal­rådet hur bro­bygget skulle finansieras
vita fingrar en sjukdom som yttrar sig i att fingrar (attackvis) vitnar och domnaroch som kan vara med­född el. upp­stå t.ex. på grund av förfrysning el. arbete med vibrerande verk­tyg
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska finger; gemensamt germanskt ord, trol. besläktat med fem
Spänn inte fingrarna, lätta på fingrarna,
glöm inte tummarna, under med tummarna,
spänn inte fingrarna, under med tummarna.
Nu! Det är viktigt och det ska ni öva på. Povel Ramel, Tänk dej en strut karameller (i Funny Boy, 1958); pianolärarens instruktion av eleven