publicerad: 2021  
fiolsträng fiol­strängen fiol­strängar
fiol|­sträng·en
substantiv
fio`lsträng
sträng på fiol
spänd som en fiol­sträng se spänd
belagt sedan 1719