publicerad: 2021  
spelare spelaren, plural spelare, bestämd plural spelarna
spel·ar·en
substantiv
spe`lare
1 person som ut­övar viss (boll)sport till­fälligt el. vane­mässigt
spelarbyte; spelarbänk; anfallsspelare; fotbollsspelare; golfspelare
lagets bäste spelare
även bildligt som är bra på att sam­arbeta
vi söker dig som är en driven, resultat­inriktad lag­spelare och en god kommunikatör
belagt sedan 1891
2 person som ut­övar visst sällskaps­spel till­fälligt el. vane­mässigt
bridgespelare; schackspelare
spec. om person som spelar om pengar
spelarnatur; falskspelare; hasardspelare; storspelare
han försörjde sig som spelare
belagt sedan 1587
3 vanligen i sammansättn. person som upp­träder i viss roll särsk. på teaterscen el. i film
belagt sedan 1611
4 vanligen i sammansättn. person som fram­bringar musik på (visst) instrument
cellospelare; fiolspelare; gitarrspelare
belagt sedan 1587