publicerad: 2021  
fiskebåt fiske­båten fiske­båtar
fiske|­båt·en
substantiv
fis`kebåt
medelstor båt för yrkes­mässigt fiske särsk. på havet
de fotograferade fiske­båtarna i hamnen
belagt sedan 1538
Från Vinga Sand
hörs in till land
blandat med dragspelslåt
dunket från en fiske­båt. Lasse Dahlquist, De' ä' dans på Brännö brygga (1941)