publicerad: 2021  
flektera flekterade flekterat
verb
flekte´ra
böja någon av kroppens leder
flektera något
belagt sedan 1850; av lat. flec´tere 'böja'; jfr ur­sprung till flexibel, flexion, reflektera
flekteraflekterande, flektering, flexion, flektion